SUSA FS - BUSSOLENO FS - Bivio GIACONERA - AVIGLIANA - FERRIERA TEKSID - Arriva Italia - Torino

SUSA FS – BUSSOLENO FS – Bivio GIACONERA – AVIGLIANA – FERRIERA TEKSID